resultat före skatt EUR 220 miljoner

Hyresintäkterna steg till EUR 119 miljoner,
en ökning med 3,7 procent för jämförbara fastigheter.

Driftsöverskottet steg till EUR 62 miljoner,
en ökning med 5,9 procent för jämförbara fastigheter. 

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  EUR 198 miljoner,
vilket motsvarar 1,9 procent.  

Fastigheter köptes för EUR 283 miljoner.
Fastigheter såldes för EUR 6 miljoner.
Vid utgången av mars uppgick fastighetsbeståndets värde till EUR 11 miljarder.   

Soliditeten uppgick till 45 procent och belåningsgraden till 45 procent.
Den säkerställda belåningsgraden var 19 procent.
Likviditeten uppgick till EUR 778 miljoner. 

VD Pål Ahlsén:
Akelius rapporterar nu i euro.
Det är ett naturligt steg i takt med att vi växer utanför Sverige.
Fyrtio procent av våra fastigheter finns i euroländerna

Tyskland och Frankrike,
medan trettio procent finns i Sverige.
Vi finansierar oss i allt högre grad i euro.
Kapitalanskaffning underlättas med rapportering i euro.

Stockholm, 2018-04-27 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.