Idag lanserar Swedbank "Växla jobb" i samarbete med talangmatchningsbolaget Gigstr. Initiativet möjliggör för svenska företag att byta personal med varandra för att stötta det akuta behovet av personalväxling till följd av den rådande Covid-19 situationen.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 har en stor påverkan på både individer, företag och samhällen. En av de stora utmaningarna för både företag och dess anställda, är den kraftigt varierande efterfrågan på varor och tjänster. Vissa företag upplever en extremt hög efterfrågan - medan andra har tappat hela sin kundbas. Behovet av personalväxling är akut.

- De senaste veckorna har vi sett många företag som lägger varsel, och den siffran är stigande. Samtidigt ser vi hur andra företag står inför den motsatta utmaningen och måste lösa ett oväntat stort personalbehov, säger Ola Laurin, chef Stora bolag och institutioner, Swedbank.

Swedbank har genom åren engagerat sig i flera liknande initiativ inom sysselsättningsområdet, bland annat "Äntligen jobb" riktat mot nyanlända akademiker och "Unga jobb" som startades för att ge ungdomar en möjlighet till praktikplats. Initiativet Växla jobb och samarbetet med Gigstr följer samma linje - att möta ett behov och samtidigt ta ett samhällsansvar.

- Det kom in starka signaler från vår företagsrådgivning om behovet att snabbt kunna ställa om sin personalstyrka. Vår utgångspunkt i den här extrema situationen är att vi som bank, både själva och tillsammans med andra aktörer, ska arbeta för att ta fram snabba och kreativa lösningar som håller både på kort och lång sikt. Med initiativet Växla jobb är vår förhoppning att vi kan bidra till att underlätta både för företag och deras anställda, säger Mikael Björknert, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank. 

Växla jobb är ett samarbete mellan Swedbank och Gigstr, och möter ett företags behov av kompetens med tillgången på medarbetare i andra överbemannade bolag. Det innebär att Gigstr inledningsvis hyr in personalen till bolaget som behöver förstärka, för att sedan möjliggöra för företaget att ta över den inhyrda personalen vid önskemål. Gigstr står även för all administration.

Tjänsten Växla jobb kommer att vara tillgänglig från och med den 9 april för alla företag med behov av personalväxling.

Så fungerar Växla jobb för dig som företagare:

Behöver du växla ner antalet medarbetare?
  • Kontakta Gigstr på tel. 020 - 899 202 eller besök www.https://vaxlajobb.com.
  • Gigstr matchar kompetensen hos din personal med behovet hos andra företag.
Behöver du fler medarbetare eller annan kompetens?
  • Kontakta Gigstr på tel. 020 - 899 202 eller besök www.https://vaxlajobb.com
  • Gigstr matchar, utan kostnad, ditt behov av fler medarbetare eller annan kompetens hos andra företag.
  • Du hyr in personalen via Gigstr. På så sätt kan du snabbt komma igång och se att det är en bra kompetensmatchning för ditt företag.

Mer information om Gigstr (länk (https://www.vaxlajobb.com/)).
Kontakt:
Carina Sesser Nylund, presskontakt Swedbank, +46 072 230 52 64

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se