Medicinteknikbolaget Acarix teknik CADScor har sett ett större intresse efter covid-19-pandemin. Det förmedlar vd:n Per Persson under evenemanget Biostock Life Science Summit.

Det har även varit lättare att faktiskt sluta affärer vid utvärderingar än tidigare. Vd:n tror att det har att göra med att människor letar efter alternativa tillvägagångssätt. Fördelen med CADScor är att den inte behöver användas i en väl bemannad lokal utan det går att använda i en isolerad miljö.

Andra sätt som corona har påverkat har varit inom patientrekrytering, inom försäljningsledet, möjligheten att resa med mera. Acarix har anpassat sig och Persson menar att pandemin har gjort så att man är mer selektiv i de aktiviteter man utför.

Vid en fråga om de viktigaste händelserna i bolaget just nu menar Per att ett FDA-godkännande skulle ha den största påverkan på bolaget ur ett värdeskapande perspektiv. Det skulle kanske inte innebära en intäktsström från dag 1, men skulle betyda en viktig bekräftelse av bolagets teknologi.Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire