Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.

INCITAMENTSPROGRAM TILLFÖR FERROAMP 1,35 MSEK

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.

Teckningsoptionerna i programmet motsvarade totalt 112 500 aktier. Teckningskursen i optionsprogrammet var 12 SEK per aktie. Ärendet är för närvarande under registrering hos Bolagsverket.
- "Det är glädjande att många av våra medarbetare deltagit i teckningsoptionsprogrammet och därmed ökat sitt aktieägande i Ferroamp och fått ta del av den värdetillväxt bolaget haft under programmens löptid" säger Olof Heyman, VD för Ferroamp.

Ferroamp beslutade på årsstämman i maj 2019 om ett nytt incitamentsprogram baserat på kapitalbeskattade teckningsoptioner. Det riktar sig till ledande befattningshavare och medarbetare som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Lansering av det planeras till aug/sept 2019.

Stockholm, 2019-07-11

För ytterligare information, kontakta:
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90
olof.heyman@ferroamp.com

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ferroamp Pressrelease 2019-07-11.pdf

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.