Getinge har träffat en överenskommelse med den brasilianska federala åklagarmyndigheten (Ministério Público Federal) om ett sk. Leniency Agreement huvudsakligen relaterat till ärenden avseende manipulation av anbudsförfaranden i Brasilien.

Ärendena är främst hänförliga till åren 2004-2015, och berör primärt Getinges brasilianska dotterbolag Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.

Överenskommelsen innebär att Getinge erlägger en företagsbot motsvarande ca 276 MSEK (121,8 MBRL). Beloppet ryms inom den avsättning* som Getinge har gjort för kostnader relaterade till de brasilianska utredningarna och kommer inte att påverka rörelseresultatet ytterligare. Boten kommer att betalas under andra halvåret 2018.

Förhandlingar fortsätter med andra relevanta brasilianska myndigheter och förväntas vara avslutade under 2018. Det kan inte uteslutas att eventuella ytterligare överenskommelser med myndigheter kan ha materiell påverkan på Getinges resultat och finansiella ställning, utöver gjorda avsättningar.

*Avsättningen gjordes i mars 2018

Kontakt

Jeanette Hedén Carlsson
Executive Vice President
Communications & Brand Management
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com 

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.