Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av sex fastigheter belägna i direkt anslutning till TPI:s befintliga fastighet. Idag tillträder även den nya styrelsen som valdes på en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019.

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT TILLTRÄDER FASTIGHETSPORTFÖLJ

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av sex fastigheter belägna i direkt anslutning till TPI:s befintliga fastighet. Idag tillträder även den nya styrelsen som valdes på en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019.

I och med förvärvet ökar TPI:s uthyrningsbara area och hyresvärde med 145 000 kvadratmeter respektive 170 miljoner kronor, vilket gör TPI till ett avsevärt större fastighetsbolag med förbättrad riskspridning och ökad intjäningsförmåga.

Vid den extra bolagsstämman, som utlystes för att bland annat besluta om förvärvet av fastighetsportföljen, nyvaldes även Jens Engwall, Johan Hessius, Ann-Sofie Lindroth och David Mindus som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma, med Jens Engwall som styrelseordförande. Pontus Kågerman, som omvaldes vid årsstämman, kvarstår som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Fastighetsportföljen förvärvades genom bolag till ett värde av 2 338 miljoner kronor från TPI:s huvudägare, Söderport Holding AB via dotterbolag. 965 miljoner kronor av köpeskillingen finansierades genom nyemission av 4 937 575 TPI-aktier till Söderports dotterbolag, Västerport Holding AB. Emissionskursen uppgick till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde vid tillträdet. Återstående del av köpeskillingen har finansierats genom upptagande av långfristiga banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rickardsson, VD

Telefon: +46 70 228 60 28, e-mail: Mattias.Rickardsson@lidankonsult.se 

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Torslanda Property Investment Pressrelease 2019-10-01.pdf

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.