Nicolas Fogelholm har meddelat att han på egen begäran avgår som styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ) på grund av hälsoskäl.

ONLINE BRANDS MEDDELAR ATT STYRELSEORDFÖRANDE NICOLAS FOGELHOLM AVGÅR UR STYRELSEN PÅ GRUND AV HÄLSOSKÄL

Nicolas Fogelholm har meddelat att han på egen begäran avgår som styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ) på grund av hälsoskäl.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelseordförande inom kort. För tiden fram tills den extra bolagsstämman kommer styrelseledamoten Michael Koch att fungera som interimistisk styrelseordförande.

Borås, 2019-11-11

Har du frågor så är du välkommen att ställa dem till vd Mats Bergengren, tel 0762 919109 eller mail mats.bergengren@onlinebrands.se

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 07:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Pressrelease 2019-11-11.pdf

Denna pressrelease finns att läsa på bolagets hemsida http://www.onlinebrands.se/press-2/press-2/

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Ideguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se