Flaggningsmeddelande i NCC Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556034-5174 NCC Aktiebolag
InstrumentAK
InnehavareAMF Pensionsförsäkring AB
 
Före transaktionen
Antal aktier11 297 426
Antal rösträtter11 297 426
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-01-17
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 757 396
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 757 396
Andel
 - aktier9,92 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,73 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,73 % 10 757 396
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,73 % 10 757 396
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter10 757 396
 - andel av rösträtter4,73 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 757 396
 - andel av rösträtter4,73 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSusanne Karlfeldt
 - telefon08-6963135
 - mejloperations@amf.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.