Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 1 221 (838) TSEK och ett rörelseresultat på -839 (-1 815) TSEK.

Göran Folkesson, VD kommentar;
”Clean Motion är på väg framåt! Efter en lång besvärlig period med pandemi och rekonstruktion jobbar vi nu hårt framåt. Efter ett antal turer att hitta finansiering så landade vi ändå i att den bästa lösningen för såväl bolag som aktieägare var att genomföra en företrädesemission. Denna omfattar 25,7 MSEK och är 100% garanterad. Teckningsperioden är 30/8-15/9. Detta kapital gör att vi kan komma vidare med utvecklingen av vårt nya lastfordon och öka vårt säljfokus på Europa. Vi kommer också att satsa mer säljresurser på att få till licensavtal för expansion utanför Europa.

Clean Motions bakgrund och klimatet
Jag grundade Clean Motion därför att jag inte såg fordonsindustrin göra vare sig särskilt mycket eller särskilt rätt vad gäller hållbara transporter. När vi startade trodde jag faktiskt att svenska politiker menade allvar med en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Idag, nästan 12 år senare så ser vi att bilarna långsamt elektrifieras. Men det handlar fortfarande om klumpiga, resursslösande fordon med stora och dyra batterier.
Under hela året har vi sett den ena naturkatastrofen avlösa den andra. I augusti kom också IPCC med den skarpaste varningen hittills. Jag hoppas och tror att de tragiska händelser som vi kunnat se i nyhetssändningar nu faktiskt skakat om oss alla till att inse att förändring krävs. Förändring kräver annorlunda! Att maximera resurs och energieffektivitet är fortfarande helt rätt.

Nya fordonet
Det tar givetvis tid och kraft att utveckla ett nytt fordon. Många lösningar och erfarenheter kommer vi dock att kunna ta direkt från Zbee, vilket minskar utvecklingstid och kostnad avsevärt. Framsidan av denna rapport ger en glimt av framtiden. Med 2,5 m3 lastutrymme och 10 mils räckvidd från solcellspaneler (i soliga länder) kommer vi att ha ett unikt erbjudande.

Marknaden-Europa
Kombinationen av snabbt ökande hemleveranser och EU:s ambitiösa klimatmål skapar mycket intressanta förutsättningar för vårt nya lastfordon. Vi kommer att öka vårt fokus på försäljning gentemot europeiska logistikoperatörer. Vi kommer också att punktmarkera var och en av de 100 städer som utses i ”100 Climate neutral cities by 2030” programmet. När fordonsflottan går från att ha enstaka procent eldrift till i det närmaste 100% kommer den verkliga utmaningen. I en sådan miljö kommer våra fordon att kunna ha en mycket viktig roll eftersom vi löser transportuppgifterna med minimalt behov av laddning (ofta inget behov alls).
Nu kör vi Clean Motion 2.0! ”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Lerum, 2021-08-25

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 kl. 19:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga