Collector Bank AB publicerade idag årsredovisningen för 2020 på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information. Collector AB-koncernens årsredovisning för 2020, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 6 april på samma webbsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021, kl. 08:30 CET.
 

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för företags- och privatkunder. Företagserbjudandet omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag samt betalnings- och checkoutlösningar. Privatpersoner erbjuds privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort samt sparkonton. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se| www.collector.se