Flaggningsmeddelande i Josemaria Resources Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201404-6946 Josemaria Resources Inc.
InstrumentCA48086P1009 Equity
InnehavareLombard International Assurance SA
 
Före transaktionen
Antal aktier18 726 900
Antal rösträtter18 726 900
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-11-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier300 000
 - direkt innehavda rösträtter300 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,09966 %
 - direkt innehavda rösträtter0,09966 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,09966 % 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,09966 % 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter300 000
 - andel av rösträtter0,09966 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.