•  Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 762,5mn (EUR1 177,6mn).
  •  EBITDA Q2 uppgick till PLN 90,5mn (EUR1 21,1mn).
  •  EBIT Q2 blev PLN 69,9mn (EUR1 16,3mn) och nettoresultatet PLN 47,7mn (EUR1 11,1mn).
  •  Investeringar i ökad kapacitet och större flexibilitet för PM1 i Arctic Paper Kostrzyn är slutförda och i full drift, vilket möjliggör ett bredare utbud av grafiskt papper och förpackningspapper.
  •  Resultatförbättringsprogrammet för pappersverksamheten fortgår enligt plan, och center för koncerngemensamma stödfunktioner startade i Kostrzyn under sommaren.
  •  Försäljningen av Mochenwangenbrukets mark gav en engångsintäkt på PLN 18mn.
  •  Rottneros AB uppnådde en rekordhög massaproduktion med en vinsttillväxt på 9 procent.

1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för respektive kvartal. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com

"Resultatet fortsätter att vara starkt på koncernnivå. Kombinationen av massa och papper stabiliserar vårt resultat eftersom fluktuationerna i båda segmenten kompenserar för varandra."  Michal Jarczyński, CEO

Under det andra kvartalet 2019 nådde Arctic Paperkoncernen en omsättning på PLN 762,5mn (jämfört med PLN 784,1mn i andra kvartalet 2018) med EBITDA på PLN 90,5mn (65,9mn). Resultatet fortsätter att vara starkt på koncernnivå. Kombinationen av massa och papper stabiliserar vårt resultat eftersom fluktuationerna i båda segmenten kompenserar för varandra.

Papperssegmentets omsättning uppgick till PLN 537,6mn (558,8mn) med en EBITDA på PLN 35,4mn (19,7mn), varav PLN 18mn är engångsintäkter hänförliga till försäljningen av Mochenwangenbrukets mark. Produktionen under andra kvartalet uppgick till 147 000 ton (160 000) och under första halvåret uppgick produktionen till 296 000 ton (326 000).

Vår pappersverksamhet verkar i en fortsatt utmanande och mycket konkurrenskraftig miljö, även om vi har sett tendenser till mer gynnsamma marknadsförhållanden under det andra kvartalet. Massapriserna har minskat med tio procent i genomsnitt, medan våra intäkter per ton - på grund av prisjusteringar och förbättrad produktmix - har ökat med 4,6 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Vår största utmaning just nu är att kompensera för en lägre efterfrågan på grafiskt papper genom att introducera nya produkter i andra segment och maximera produktionen i våra bruk. Den växande verksamheten inom förpacknings-papper har resulterat i 3 000 ton ny volym under första halvåret 2019. Vår investering i utökad kapacitet för Arctic Paper Kostrzyn slutfördes under andra kvartalet och den moderniserade PM1 är nu i produktion. Investeringen på EUR 10mn öppnar upp för möjligheten att producera ett bredare sortiment av olika produkter och kvaliteter, gällande såväl grafiskt- som förpackningspapper, vilket gör bruket mycket mer flexibelt. Efterfrågan på premiumprodukter och specialprodukter utgör nu 28 procent (26) av den totala försäljningen under det första halvåret 2019.

Resultatförbättringsprogrammet, med ambitionen att generera årliga kostnadsbesparingar på cirka PLN 40mn från 2020, är i fas och fortsätter som planerat. Under sommaren öppnades vårt nya center för koncerngemensamma stödfunktioner i Kostrzyn.

För Rottneros AB, vilket Arctic Paperkoncernen äger till 51 procent, ökade nettoomsättningen med 1 procent till SEK 582mn (576mn) och EBITDA med 11 procent till SEK 131mn (118mn). Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/

Vi fortsätter att försvara och återställa våra marginaler. Vi arbetar därför hårt för att sänka våra kostnader, öka produktiviteten och påskynda omstruktureringen av vår produktportfölj. Dessa nödvändiga förändringar kommer ta tid att genomföra men under det andra kvartalet har vi börjat se några tidiga positiva effekter av våra gemensamma ansträngningar.

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7005

E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com (per.skoglund@arcticpaper.com)

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

För mer information besök arcticpaper.com