Flaggningsmeddelande i Humana AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556760-8475 Humana AB
InstrumentSE0008040653 Common Stock
InnehavareSEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 617 795
Antal rösträtter2 617 795
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 687 795
 - direkt innehavda rösträtter2 687 795
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,05794 %
 - direkt innehavda rösträtter5,05794 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05794 % 2 687 795
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05794 % 2 687 795
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 687 795
 - andel av rösträtter5,05794 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.