Videoteknikbolaget Codemill började i dag den 18 juni att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet CDMIL.

Codemill är ett svenskt teknikbolag som erbjuder mjukvarutveckling och tekniska tjänster för video- och mediebolag. Bolaget grundades 2008 och har 70 anställda med huvudkontor i Umeå.

Codemill genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades. Bolaget tillförs 47,5 miljoner kronor och inklusive eventuell övertilldelningsoption 54,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget fick 3 000 nya aktieägare. Teckningskursen var 19 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 18,50 kronor som högst betalt och 15,80 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 16,50 kronor, vilket motsvarar en nedgång på 13,2 procent jämfört med teckningskursen på 19 kronor. Aktier för 4,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 12,98 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 214 miljoner kronor kronor räknat på senast betalt. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire