Forskningsbolaget Pharmalundensis har inlett försäljning av apparaten EWR-101, vilken är baserad på bolagets patentskyddade teknologi för att kraftigt reducera slaskproduktionen vid evaporator rening av industriellt avfallsvatten. Apparaten kan ge stora besparingar inom avfallshanteringen för företag inom kemi/biotech/läkemedel. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire