Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556259-1205 Ortivus Aktiebolag
InstrumentSE0000123085 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 995 543
Antal rösträtter3 226 375
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2019-08-29
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 616 543
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 847 375
Andel
 - aktier5,91 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,8 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,8 % 2 616 543
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,8 % 2 616 543
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter2 831 466
 - andel av rösträtter4,78 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter15 909
 - andel av rösträtter0,02 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 847 375
 - andel av rösträtter4,8 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon+46733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående röster till följd av utlånade värdepapper i Ortivus AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.