Till ny verkställande direktör för AB Fagerhult har utsetts Bodil Sonesson.

Bodil Sonesson, född 1968,  är idag global försäljningsdirektör på Axis Communications. Hon har varit anställd inom Axis sedan 1996 där hon har haft ett antal ledande befattningar. I tillägg till nuvarande befattning är Bodil också styrelseledamot i Tomra Systems ASA.

Bodil Sonesson kommer att tillträda som VD senast den 24 november, 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj, 2018 kl. 13.10 CEST.

Habo den 24 maj, 2018

För ytterligare information, kontakta:

Jan Svensson, Styrelseordförande, mobile: +46 70 577 16 40

Bodil Sonesson, mobile: +33 6 08 34 52 61

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, mobile: 46 70 229 77 93

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.