Ökat intäkterna från streaming med 45% från kv4 2018, till 421 (291) MSEK 
Ökat abonnentstocken med 41% från kv4 2018 till i genomsnitt 1,083,400 (768,700) abonnenter
Ökat nettoomsättningen till 565 MSEK från 437 MSEK i kv4 2018
Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -1.43 (-0.61) SEK, före och efter utspädning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019 
Lanserat i Sydkorea, Storytels 20:e marknad

Refinansierat banklån och utökat kreditlinan hos Swedbank 

 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

[][][][][][][][][][][][][]
Valuta: tusen SEK                             Q3        Q4        Q1
 Q4 Q1  Q2 2019 2019 2020
2018 2019  2019
Streaming Totalt         Actual      
Forecast[1]
Intäkter 291,315 295,994 320,034 399,178 421,454 438,000
Täckningsbidrag[2] 30,444 31,372 29,407 53,043 58,977  
Täckningsgrad 10.5% 10.6% 9.2% 13.3% 14.0%  
Betalande 768,700 834,300 887,500 1,014,400 1,083,400 1,154,000
abonnenter[3]
ARPU[4] 126 118 120 131 130 127
(SEK/månad)
Streaming            
Norden[5]
Intäkter 259,256 258,288 276,347 340,315 352,222 357,000
Täckningsbidrag[2] 82,645 75,329 70,443 109,563 115,689  
Täckningsgrad 31.9% 29.2% 25.5% 32.2% 32.8%  
Betalande 616,300 645,500 669,200 736,000 757,600 782,000
abonnenter[3]
ARPU[4] 140 133 138 154 155 152
(SEK/månad)
Streaming Övriga            
länder
Intäkter 32,059 37,706 43,687 58,863 69,233 81,000
Täckningsbidrag[2] −52,200 −43,957 -41,036 -56,521 -56,713  
Täckningsgrad −162.8% −116.6% -93.9% -96.0% -81.9%  
Betalande 152,400 188,800 218,300 278,400 325,800 372,000
abonnenter[3]
ARPU[4] 70 67 67 70 71 73
(SEK/månad)
Print            
Publishing[6]
Intäkter 170,435 107,316 109,053 116,371 179,562  
Täckningsbidrag[7] 54,681 32,775 28,830 33,327 65,592  
Täckningsgrad 32.1% 30.5% 26.4% 28.6% 36.5%  

___________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Kommande rapporter 
Årsredovisning 2019 - 2 April 2020
Delårsrapport jan - mars 2020 - 12 May 2020
Delårsrapport jan - juni 2020 - 11 Aug 2020
Delårsrapport jan - sep 2020 - 10 Nov 2020

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt08-528 00 399.

För mer information: 

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36
Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: +46 733 780 175
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 400 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.