Sedan 2010 har det årligen startats omkring 70 000 företag i Sverige. Tyvärr är det många företag som inte klarar sig på grund av den tuffa konkurrensen. Ett sätt att klara den hårt konkurrenskraftiga marknaden är genom rätt marknadsföring, bland annat med hjälp av ett väletablerat namn och en välfungerande hemsida.

Just hemsidan är något som spelar väldigt stor roll i dagens samhälle. Vi lever i en digital värld där en hemsida är avgörande för alla företag. I en rapport från Svenska företag på webben (2017) har det visat sig att 96% av svenskarna anser att det är viktigt för företag att ha en hemsida.

En hemsida kan användas för att åstadkomma många olika marknadsföringsstrategier för att kunna växa. Men en hemsida är också viktig eftersom den hjälper till att skapa trovärdighet som företag. Dessutom möjliggör det för företaget att representera sig för sina kunder och förmedla varför de ska vända sig till deras produkter och tjänster.

Så oavsett om du är frilansare eller småföretagare, eller bara vill ha en plattform med plats för dina prestationer, är det smart att investera i en bra hemsida. Det vill säga en hemsida som hjälper dig att expandera din publik, konvertera leads och skapa en trovärdig närvaro på nätet.

Fungerande digital närvaro med ett bra webbhotell

Det är som sagt en nödvändighet för företag i dagens digitala värld att ha en välfungerande hemsida. Men det räcker inte med att skapa en hemsida och förvänta sig att man får hög trafik omedelbart. För att ha en fungerande digital närvaro där allting fungerar felfritt krävs det ett bra och pålitligt webbhotell.

Webbhotell möjliggör det för privatpersoner så väl som företag att göra deras hemsida tillgänglig via internet. De tillhandahåller delade eller privata servar för sina kunder. Anledningen till att företagare väljer att ta hjälp av webbhotell är att de då kan prioritera sina resurser på att finnas där för sina kunder och därmed få företaget att växa.

Det finns gott om olika webbhotell att välja mellan idag, några bättre än andra. Det kan vara en god idé att få en översikt över olika webbhotell i landet genom att surfa in på

https://webbhotellinfo.se/

Poängen med Webhotellinfo är att ge företag en tydlig bild av de olika aktörerna på marknaden för att enklare kunna hitta rätt alternativ för dem.

För presskontakt kan du kontakta den ansvariga utgivaren, Lukas von Rosen på lukas@webbhotellinfo.se.

En seriös hemsida ökar förtroendet för företag

Det finns många marknadsföringsstrategier företag kan tillämpa för att marknadsföra sitt företag online, varav de allra flesta är effektiva. En seriös, användarvänlig och snygg hemsida är dock den viktigaste byggstenen, eftersom det hjälper till att etablera företaget. Dagens kunder förväntar sig att seriösa företagare ska ha en bra närvaro online.

När företag tillhandahåller en bra service eller produkt sprider sig positiva ord. En seriös och välfungerande hemsida ger således inte bara ökat förtroende för företaget, men det ger också ett gott första intryck och kan därför bidra företaget blir mer framgångsrikt. En välutformad, informativ och uppdaterad hemsida kommer således öka trovärdigheten för företaget och stärka varumärket.