STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansieringsföretaget Baseload Capital, som delägs av energiteknikbolaget Climeon, har genomfört en emission om cirka 210 miljoner kronor där Chevron Technology Ventures kommer in som ny ägare. Andra investerare i emissionen är Breakthrough Energy Ventures och Gullspång Invest som är delägare sedan tidigare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter transaktionen äger Climeon 12,2 procent av Baseload Capital, vilket motsvarar cirka 113 miljoner kronor, indikativt en ökning med cirka 68 miljoner kronor.

I samband med emissionen konverterades även det lån på 15,7 miljoner kronor som fanns till Baseload Capital från Climeon.

"Vi ser positivt på att Baseload Capital stärker sin finansiella ställning genom att ta in Chevron som strategisk ägare. Chevrons kunskaper inom borrning och prospektering kommer att kunna göra stor nytta i framtida projekt", säger Climeons vd Jan Bardell.

Vid årsskiftet uppgick Climeons ägarandel i Baseload Capital till 15,7 procent värderat till 45 miljoner kronor.

Den indikativa resultateffekten på cirka 68 miljoner kronor vid omvärdering påverkar resultat från finansiella poster.

Baseload Capital bildades 2018 av Climeon, Blue, Gullspång Invest och LMK för att erbjuda finansiering av geotermisk elproduktion. Under 2019 kom Breakthrough Energy Ventures in som delägare.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt