"Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge respektive varumärke utrymme att vara trogna sina strategier och upplägg ger gott resultat och skapar en plattform för ytterligare förvärv framåt"

Fortsatt stärkt resultat och ökad orderingång

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

oktober-december 2019
  • Nettoomsättning 160,5 Mkr (164,3)
  • Ebita-resultat 16,1 Mkr (12,0)
  • Resultat före skatt 14,4 Mkr (8,1)
  • Resultat per aktie 0,54 kr (0,33)

HELÅRET I SAMMANDRAG

januari-december 2019
  • Nettoomsättning 609,0 Mkr (622,2)
  • Ebita-resultat 58,1 Mkr (58,1)
  • Resultat före skatt 53,6 Mkr (51,2)
  • Resultat per aktie 1,97 kr (1,92)
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen lämnades för offentliggörande 4 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av VD & Koncernchef Per-Arne Andersson på +46 706 385012.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.