JonDeTech har fått ett patent godkänt för funktionen att mäta värme på en yta. Detta kan exempelvis vara användbart för överhettningslarm avseende mobilladdare och liknande produkter. Patentet gäller i Sverige för användning av ett öppet sensorelement som varken är inkapslat eller är utrustat med lins.

JONDETECH FÅR PATENT FÖR ÖVERHETTNINGSLARM

JonDeTech har fått ett patent godkänt för funktionen att mäta värme på en yta. Detta kan exempelvis vara användbart för överhettningslarm avseende mobilladdare och liknande produkter. Patentet gäller i Sverige för användning av ett öppet sensorelement som varken är inkapslat eller är utrustat med lins.

JonDeTechs 0,17 mm tunna sensor är gjord av nanotrådar som dras genom en porös plast. Sensorelementet är robust och hållbart även utan inkapsling och kan därför placeras i en applikation helt öppet och ändå vara en effektiv lösning. Patentet är JonDeTechs andra applikationspatent.

- Tack vare vår sensors unika egenskaper, som gör det möjligt att använda den utan inkapsling eller lins, kan vi med detta patent skapa förutsättningar för kostnadseffektiva och responsiva överhettningslarm. Lösningen är användbar i temperaturövervakning för till exempel mobiltelefonladdare, batterier och säkringsskåp, säger Niklas Kvist, Head of Sales and Engineering JonDeTech.

Bolaget kommer att utvärdera eventuellt patentskydd på andra viktiga marknader.

2020-01-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: per.lindeberg@jondetech.se

Niklas Kvist, Head of Sales & Engineering JonDeTech, Tel: 46 70 590 33 37, Mejl: niklas.kvist@jondetech.se

För bilder, vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Nytt-patent-godkant-for-JonDeTech Overhettningslarm slutg.pdf

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.