STOCKHOLM, 6 december 2019 - Elekta AB (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har avslutat sin investering i ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY), som tillkännagavs den 2 december 2019.

Elekta har investerat 36 MUSD för 11 501 597 stamaktier i ViewRays nyemission, vilket motsvarar ungefär 7,6 procent av ViewRays utestående stamaktier efter full utspädningseffekt. Kursen sattes till 3,13 USD per aktie, i enlighet med Elektas avtal avseende investeringsåtagande med ViewRay.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Oskar Bosson, EVP Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 401 71 80, e-post: oskar.bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 6 december 2019 klockan 22.02 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta (https://twitter.com/Elekta).