Teknikbolaget Compare-IT redovisar ökande intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet, november 2018 till januari 2019, jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg till 1,6 miljoner kronor (0,9), en ökning med 78 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev -0,7 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,26).

Orderingången under tredje kvartalet landade på 1,5 miljoner kronor (1,9), en minskning med 21 procent mot föregående år.

Antalet levererade smarta hem system till bostäder, både hustillverkare och styckehus, steg till 103 stycken (22) för tredje kvartalet.

Bolaget konstaterar att alla siffror pekar åt rätt håll under tredje kvartalet och så även totalt för årets första tre kvartal.

Utvecklingstakten är fortsatt hög och nya projekt har påbörjats avseende Google Home Assistant och trådlös komplettering. Projekt med syfte att komponent- och produktionsoptimera hårdvaran i Home Line har påbörjats och förväntas minska produktkostnaden med drygt 7 procent från våren 2019 samtidigt som det innebär en kvalitetssäkring av produkten.

"Vi ser en tydlig försäljningsökning av kompletterande produkter och tjänster, både i den initiala beställningen men också i samband med installation samt efter inflyttning i form av digital aktivering av fler dimmers. Sammantaget visar bolaget en stabil utveckling med minskade underskott. Likviditetsmässigt ligger bolaget på samma nivå som efter tredje kvartalet föregående räkenskapsår men har nu en betydligt starkare underliggande affär", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Vi ser nu framemot ännu ett kvartal med fortsatt tillväxt genom att utöka antalet installerade system och utöka försäljningen från vårt digitala tjänsteutbud", kommenterar vd Kerstin Lindkvist Toms i delårsrapporten.

Compare-IT, MkrQ3-2018/2019Q3-2017/2018Förändring
Nettoomsättning1,60,977,8%
EBITDA-0,7-1,8
Nettoresultat-1,1-1,9
Resultat per aktie, kronor-0,12-0,26
Orderingång1,51,9-21,1%
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire