Forskningsbolaget Follicum har enligt ett pressmeddelande nu framgångsrikt avslutat de kompletterande toxikologistudier som ska ligga till grund för kommande kliniska studie med den topikala formuleringen av FOL-005 .

Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien på patienter med håravfall i början av 2020.

Resultaten från de nya studierna visar entydigt att den topikala formuleringen är helt säker att använda för patienterna, uppger bolaget.

"Utfallet av såväl de nya som de tidigare toxstudierna visar att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador. Övriga förberedelser för den kliniska studien är i full gång. Den kommande kliniska studien är planerad att genomföras i Tyskland där Follicum sedan tidigare har goda kontakter. Bolaget har för avsikt att lämna in ansökan om start av fas IIa-studien på alopeci patienter med den nya formuleringen till det tyska läkemedelsverket under hösten 2019", kommenterar vd Jan Alenfall. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire