PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) har erhållit besked från tyska myndigheter om att fas 2 av det tyska industriprojektet Autostack Industrie nu är godkänt. För PowerCells del innebär det att företaget får delfinansiering genom bidrag på upp till totalt maximalt MEUR 4,85 (ca MSEK 50) för det arbete bolaget utför inom ramen för projektet. Förutom PowerCell ingår bland annat även Audi, BMW, Daimler, Ford, Volkswagen samt forskningsinstitutet ZSW i projektet som syftar till att utveckla en bränslecellsstack för den tyska fordonsindustrin.  

PowerCell har tidigare deltagit i fas 1 av det tyska industriprojektet Autostack Industrie och har nu fått klartecken från de tyska myndigheterna för fas 2. Autostack Industrie är ett projekt som delfinansieras av den tyska regeringen och som syftar till att ta fram en bränslecellsstack för serieproduktion för den tyska fordonsindustrin. PowerCell har inom ramen för projektet fått i uppdrag att ta fram en bränslecellsstack lämpad för fordonssektorn och möjlig att serieproducera i stora volymer. Förutom att PowerCell har ansvar för design och utveckling av själva stacken har PowerCell också fått ansvar för att utveckla tillhörande produktionsmetodik. Bland övriga partner i projektet märks Audi, BMW AG, Daimler AG, Reinz-Dichtungs GmbH (DANA), Ford-Werke GmbH, Freudenberg Performance Materials SE & Co. KG, Greenerity GmbH, Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, Umicore AG & Co. KG, Volkswagen AG samt forskningsinstitutet ZSW, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg.

Den stack som utvecklas inom fas 2 av Austostack Industrie beräknas lanseras efter 2022.
 

Möte med Tysklands ambassadör
I anslutning till klartecknet från de tyska myndigheterna besökte Tysklands ambassadör i Sverige, Dr Anna Prinz, Göteborg och hade då ett möte med PowerCells vd Per Wassén samt bolagets vd i Tyskland, Per Ekdunge. Per Wassén passade då på att berätta om PowerCells verksamhet och de möjligheter bränsleceller kan spela för införandet av utsläppsfri teknologi inom flera olika sektorer, däribland den marina, den stationära samt fordonssektorn.  

"Behovet av att av miljöskäl fasa ut fossila bränslen öppnar stora möjligheter för bränsleceller och vätgas och Tyskland hör till de länder som är beredda att satsa på tekniken inom flera olika segment", säger Per Wassén, vd för PowerCell.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.