DOXAS Q3-RAPPORT PRESENTERAS DEN 7 NOVEMBER 2019

När: 7 november 2019 klockan 09.00

Var: Via telefonkonferens och livesänd audiosändning.

För att delta vid presentationstillfället vänligen ring telefonnummer:

+46 8 566 427 05 (Sverige)
+44 333 300 92 73 (Storbritannien)
+1 833 8230 587 (USA)

Presentationen kan också följas live på https://tv.streamfabriken.com/doxa-q3-2019.

Efter presentationen kommer en inspelad version finnas tillgänglig på samma sida.

Presentationen sker på svenska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa muntligen till VD Henrik Nedoh via telefonkonferensen eller skriftligen via audiosändningen. Ingen föranmälan krävs.

Den 7 november 2019 kl. 08:30 publicerar Doxa sin Q3 rapport för 2019.

För ytterligare information:
Henrik Nedoh VD, telefon 018-478 2000
E-post: henrik.nedoh@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2019-10-29.pdf

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).