Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556603-4434 ZetaDisplay AB
InstrumentOrdinary, preference
InnehavareAnders Pettersson
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 467 739
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 417 236,4
Andel
 - aktier10,01451 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,03171 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,03171 % 2 467 739
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,03171 % 2 467 739
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNinalpha AB
 - antal rösträtter961 914,1
 - andel av rösträtter3,99202 %
 - bolagParamax Investment LTd
 - antal rösträtter394 586,3
 - andel av rösträtter1,63756 %
 - bolagNingamma AB
 - antal rösträtter1 060 736
 - andel av rösträtter4,40213 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 417 236,4
 - andel av rösträtter10,03171 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnAnders Pettersson
 - telefon0703414150
 - mejlanders@skabholmeninvest.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.