Matra Petroleums kreditgivare, enligt kreditavtal med Legacy Texas Bank och Melody Business Finance, har i förtid sagt upp samtliga lån till Matras amerikanska dotterbolag, totalt minst 73,6 miljoner USD, till omedelbar betalning.

Kreditgivarna har vidare påkallat pantrealisation av ställda säkerheter för krediterna, genom offentliga auktioner som kommer hållas den 2 juli 2019. Ställda säkerheter omfattar i princip samtliga Matra Petroleums olje- och gastillgångar.

Matra Petroleums amerikanska dotterbolag har inte säkerställt refinansiering, överväger likvidationsalternativ och kommer behöva vidta obeståndsåtgärder enligt relevant lagstiftning i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 09:05 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Bilaga