Pernilla Lindén har idag utsetts till Chief Financial Officer (CFO) på Handicare Group AB, då Stephan Révay har beslutat att lämna företaget. 

Pernilla har varit EVP Strategy & Business Excellence på Handicare Group och både varit involverad i prisstrategi och finansfrågor såväl som en viktig del i vårt fokus att förbättra vår verksamhet i Nordamerika. Innan dess var Pernilla VP Global Commercial på Mölnlycke Healthcare. Pernilla har tidigare också haft en roll som interim CFO på Mölnlycke under nio månader 2016. Pernilla har mer än tjugo års erfarenhet av seniora befattningar både inom International Finance & Business i Mölnlycke och i noterade företag såsom Handicare och Excide Technologies.

Pernilla börjar sin nya roll som CFO den 13 augusti, 2019. Stephan Révay är ansvarig fram tills detta datum. "Jag vill ta detta tillfälle i akt att tacka Stephan för hans viktiga bidrag till Handicare under de senaste tre åren, inte minst i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Jag önskar Stephan all lycka framöver", säger Staffan Ternström, Koncernchef och VD på Handicare Group AB. Stephan har fått och accepterat en ny roll som Senior Advisor på PWC.

"Jag är väldigt glad att få utse Pernilla till vår nya CFO. Hon är en erfaren ledare inom finansområdet. Hon har även en djupgående förståelse för hela värdekedjan genom sin långa erfarenhet som Finance Business Partner och även genom att ha haft hela affärsansvaret i roller som Business Director", Staffan Ternström, Koncernchef och VD på Handicare Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Ternström, Koncernchef och VD, +46 72 549 00 29

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2019 uppgick intäkterna till 292 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.