Accurate Player från Codemill väljs av ett av världens största IT-företag

Codemill har ingått ett avtal med ett FAANG-bolag baserat i Cupertino, Kalifornien, för produkten Accurate Player.

Produkten ska användas i en mjukvaruplattform där krav på noggrannhet på enskilda bildrutor i video är viktigt, då resultatet ska användas för AI. Efter utvärdering valdes Accurate Player från Codemill som den videospelare som uppfyller de hårt ställda kraven hos kunden, ett av världens största IT-bolag. Initialt ordervärde avser en återkommande intäkt om 15 000 USD per år

“Vi utvecklar molnbaserade applikationer för video, där vår produktsvit, Accurate Video, väckt mycket intresse bland de större medieföretagen. Att ett av världens främsta IT-bolag väljer vår produkt som en viktig komponent i sin plattform är ett kvitto på att vi gjort rätt. Jag ser detta som starten på ett längre samarbete” säger Rickard Lönneborg, VD Codemill.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB Bolagets Certified Adviser,  Kontakt : 08-463 81 10, info@penser.se 

Nyheter