Teknikkoncernen Sdiptech har ingått avtal med TK Elevator Sweden, tidigare Thyssenkrupp Elevators, om att avyttra den svenska hissverksamheten i affärsområdet Property Technical Services. Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 233 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i bolagen värderas till 154 miljoner kronor. De framgår av ett pressmeddelande.

Sdiptechs svenska hissverksamhet specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm. Affärsenheterna har ingått i affärsområdet Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en omsättning om 300 miljoner kronoroch ett rörelseresultat, ebit på 15 miljoner kronor. Avyttringen förväntas slutföras efter Konkurrensverkets godkännande under april 2020.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire