Flaggningsmeddelande i Josemaria Resources Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201404-6946 Josemaria Resources Inc.
InstrumentCA65339B1004 Common Shares
InnehavareZebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-04-15
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier86 451 341
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter86 451 341
Andel
 - aktier22,84852 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter22,84852 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 122,84852 % 86 451 341
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT22,84852 % 86 451 341
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagZebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagZebra Holdings and Investments S.á.r.l., Luxembourg
 - antal rösträtter86 451 341
 - andel av rösträtter22,84852 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter86 451 341
 - andel av rösträtter22,84852 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.