Henrik Osvald har den 18 mars köpt 50 000 aktier i bioteknikbolaget Biovica International där han är styrelseledamot och en av storägarna. Aktierna köptes till kursen 9,02 kronor per aktie, till ett totalt pris av 450 000 kronor. Affären gjordes på First North Sweden.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.newsroom@finwire.se
Twitter: @Finwire