Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556025-5001 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000862997 Equity
InnehavareAllianceBernstein LP
 
Före transaktionen
Antal aktier10 042 843
Antal rösträtter10 042 843
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-07-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 517 178
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 517 178
Andel
 - aktier5,05099 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,05099 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05099 % 10 517 178
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05099 % 10 517 178
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAllianceBernstein
 - antal rösträtter10 517 178
 - andel av rösträtter5,05099 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 517 178
 - andel av rösträtter5,05099 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSabrina AID
 - telefon+33144459475
 - mejlsabrina.aid@axa-im.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.