Sensys Gatso får tilldelningsbeslut i Nederländerna värd 66 miljoner. Bolaget skall leverera, installera, underhålla och drifta genomsnittsmätningssystem på landsvägar i landet. Totalt gäller beslutet 10 system.

Beslutet värderas till 6,6 miljoner euro motsvarande 66 miljoner kronor.

Om inget överklagande lämnas in inom tre veckor vinner beslutet laga kraft och resulterar då i ett kontrakt.

I värdet för tilldelningsbeslutet ingår även ett sexårigt underhålls- och driftavtal.

Leverans och installation av systemen kommer att påbörjas i februari 2019 och förväntas vara totalt levererade vid slutet av 2019.fredrik.hansson@finwire.se 0704-255820 - Twitter: @Finwire