Flaggningsmeddelande i Swedish Match AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556015-0756 Swedish Match AB
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-04-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 062 965
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 062 965
Andel
 - aktier4,74432 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,74432 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,74432 % 8 062 965
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,00595 % 10 117
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,26066 % 442 992
 
TOTALT5,01093 % 8 516 074
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter150 781
 - andel av rösträtter0,08872 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter581 567
 - andel av rösträtter0,3422 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 237 395
 - andel av rösträtter0,72809 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter28 519
 - andel av rösträtter0,01678 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter7 203
 - andel av rösträtter0,00424 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter3 025 850
 - andel av rösträtter1,78043 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter2 065 518
 - andel av rösträtter1,21537 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter61 025
 - andel av rösträtter0,03591 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter1 115
 - andel av rösträtter0,00066 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter187 680
 - andel av rösträtter0,11043 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter125 350
 - andel av rösträtter0,07376 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter105 673
 - andel av rösträtter0,06218 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter937 574
 - andel av rösträtter0,55167 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter302
 - andel av rösträtter0,00018 %
 - bolagBlackRock (Netherlands) B.V.
 - antal rösträtter522
 - andel av rösträtter0,00031 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 516 074
 - andel av rösträtter5,01093 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJana Blumenstein
 - telefon+44 20 7743 3650
 - mejlemeadisclosures@blackrock.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.