Lund, Sverige, 08:00 CET, 6 maj 2021 - BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2021. 

FÄRRE OPERATIONER I SPÅREN AV INTENSIFIERAD PANDEMI

JANUARI - MARS 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 44,8 MSEK (43,4) och ökade med 3 procent (14 procent räknat i fasta växelkurser).
  • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 18 procent (36 procent räknat i fast växelkurs).
  • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsminskning med 11 procent (8 procent räknat i fasta växelkurser).
  • Bruttomarginalen rapporterades till 88,6 procent (88,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till -19,7 MSEK (-29,2).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,32 SEK (-0,56).

"14 procents tillväxt i fast valutakurs, trots stor påverkan av pandemin." Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
  • I februari meddelade det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), BONESUPPORT att bolagets De Novo-ansökan för CERAMENT G för beninfektion kräver ytterligare uppgifter och förtydliganden. 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
  • I april meddelade bolaget att bolaget tecknat avtal med Premier för syntetiskt implanterbara produkter. Premier är ett av de ledande inköpsnätverken (GPO) i USA, med över 4 100 amerikanska sjukhus.

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT (https://bonesupport.com/en-eu/products/). Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken (https://bonesupport.com/en-eu/trademarks/) hos BONESUPPORT AB.