Varmt välkommen på pressträff den 21 januari. Swedbanks tillförordnande chefekonom Andreas Wallström presenterar årets första Economic Outlook. Fokus är en framåtblick mot kommande års utveckling i den globala och svenska ekonomin och på de finansiella marknaderna.

Rapporter om sämre ekonomiska tider fortsätter att dugga tätt. Samtidigt har riskbilden kring den globala ekonomin förbättrats något och flera konjunkturindikatorer har stabiliserats under de senaste månaderna.

I Sverige gör sig de strukturella utmaningarna påminda. Svensk ekonomi bromsar in och arbetslösheten stiger. Trots detta, och trots fortsatt låg inflation, höjde Riksbanken nyligen räntan. Politikerna har samtidigt svårt att enas kring finanspolitiken. Den ekonomiska politiken tycks alltså inte vara beredd att stötta ekonomin. Hur svåra blir åren vi står inför?

I Europa gryr samtidigt en slags grön protektionism och vi presenterar en analys kring EU-kommissionens aktuella förslag om koldioxidtullar.

Datum:         Tisdag den 21 januari 2020
Tid:               Kl. 10:00-10:45
Plats:            Swedbank, Malmskillnadsgatan 23, plan 8 
Talare:          Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom, Swedbank
 

Pressträffen är ett tillfälle att ta del av vår analys och få möjlighet att diskutera de mest brännande ekonomiska frågorna.

Kontakt och anmälan:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, +46 73 092 11 80, unni.jerndal@swedbank.com

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se