Som ett led i utvecklingen av Torslanda Property Investment till ett aktivt fastighetsbolag har styrelsen idag utsett Stefan Berg till verkställande direktör.

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB UTSER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Som ett led i utvecklingen av Torslanda Property Investment till ett aktivt fastighetsbolag har styrelsen idag utsett Stefan Berg till verkställande direktör.

Stefan har avlagt civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har mer än 15 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och affärsutveckling. Stefan kommer närmast från Magnolia Bostad AB där han varit chef för affärsutveckling. Stefan har tidigare arbetat på CBRE Global Investors, Pembroke Real Estate samt Genesta Property Nordics AB. Tjänsten tillträds den 25 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rickardsson, VD
Telefon: +46 70 228 60 28, e-mail: Mattias.Rickardsson@lidankonsult.se

Jens Engwall, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 690 65 50, e-mail: jens.engwall@nyfosa.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 08.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Torslanda Pressrelease 2019-11-04.pdf

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.