Flaggningsmeddelande i Catella AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556079-1419 Catella AB
InstrumentSE0000188518 B shares
InnehavareStrawberry Capital AS
 
Före transaktionen
Antal aktier3 879 334
Antal rösträtter4 452 670
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 629 334
 - direkt innehavda rösträtter5 202 670
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,36536 %
 - direkt innehavda rösträtter5,39673 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,39673 % 4 629 334
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,39673 % 4 629 334
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 202 670
 - andel av rösträtter5,39673 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.