SSAB har utsett Christina Båge-Friborg till hållbarhetsdirektör och medlem av företagets koncernledning. Hon har tidigare innehaft en rad ledande befattningar inom hållbarhetsområdet, närmast som ansvarig för Sustainable Business på Sandvik AB.

[image]

Christina Båge-Friborg har en bred erfarenhet av att arbeta med frågor inom hållbarhet. Under de senaste åren har hon stöttat stora företag i deras arbete med att skapa konkurrensfördelar på så väl lång som kort sikt genom ökat hållbarhetsfokus. Närmast kommer hon från en roll som ansvarig för Sustainable Business på Sandvik. Christina Båge-Friborg har tidigare även arbetat inom SIDA och FN-organet UNHCR med frågor gällande mänskliga rättigheter.

"Hållbarhet är en viktig del av SSABs affärsmodell där vi arbetar för att göra skillnad både för våra kunder och i vår egen verksamhet. Christina Båge-Friborg kommer med sin bakgrund att kunna bidra på ett mycket bra sätt till SSABs fortsatte utveckling", säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Christina Båge-Friborg är utbildad jurist från Uppsala universitet. Hon tillträder som hållbarhetsdirektör på SSAB senast den 1 oktober 2018. Maria Långberg, direktör för organisation, kultur och kommunikation och tf hållbarhetsdirektör kommer att ansvara för hållbarhetsfrågor fram till dess.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, tf presschef SSAB, kerstin.danasten@ssab.com,tel: +46 72 222 78 29

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook (https://www.facebook.com/ssab.ab/), Instagram (https://www.instagram.com/ssab_steel), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ssab), Twitter (https://twitter.com/SSAB_AB) och YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA)