Hygien- och hälsobolaget Essity har idag tecknat avtal om att förvärva resterande 25 procent av aktierna i det svenska medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. Genom förvärvet blir ABIGO Medical ett helägt dotterbolag till Essity inom produktkategorin Medical Solutions. Aktierna köps från grundaren och styrelseordföranden Jan G. Smith till en värdering av 900 MSEK för 100 procent av bolaget på skuldfri bas.

- Vi är mycket nöjda med den här affären som ett naturligt led i vår ambition att stärka positionerna inom Medical solutions. ABIGO besitter en unik kompetens och innovationskraft som bidrar till att accelerera Essitys tillväxt inom avancerad sårvård, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

ABIGO Medical AB är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Göteborg som grundades 1989 av bröderna Jan G. och Leif Smith. Bolaget har cirka 170 anställda. ABIGO Medical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat teknologin Sorbact[®] som är en kliniskt etablerad innovation för avancerad sårvård. Essitys organiska nettoomsättning inom området sårvård uppvisade under första kvartalet 2021 en ökning på 2,1 procent.

Parallellt med förvärvet pågår en process att renodla ABIGO Medicals verksamhet. Parterna har träffat en principöverenskommelse där Jan G. Smith i närtid kommer att köpa ut pharma-verksamheten bestående av produkter inom bland annat öron- och ögonvård samt vitaminer. 

-  Jag har en nära relation med Essity sedan många år och jag känner mig väldigt trygg med att detta är rätt steg i ABIGOs tillväxtresa, säger Jan G. Smith.

Slutförandet av Essitys förvärv kommer att ske i maj månad 2021.     

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.