Forskningsbolaget Rhovac har ett utvecklingsprojekt som i dagsläget befinner sig i klinisk fas I/II och har planer på att göra en fas IIb-studie nästa år. Om inte bolaget lyckas nå ett affärsavtal kommer bolaget att utvärdera möjligheten att göra studien utan partner. Det sade bolagets vd Anders Ljungqvist under Sedermeradagen som tar plats i Stockholm i dag.

Bolaget utvecklar immunterapier och fokus nu är på ett projekt inom prostatacancer. Nästa steg är att inleda en klinisk fas IIb-studie med projektet och bolaget har tidigare kommunicerat att de haft rådgivande möten med läkemedelsmyndigheterna i EU och USA.

"Om vi har en affärsuppgörelse så står vi i en positiv situation, men affärsuppgörelser kan ta lång tid. För att inte förstöra värdet i projektet kommer vi, när vi är färdiga med förberedelserna och när vi pratat med FDA vilket vi tror sker i vår, så får vi undersöka möjligheten att göra studien utan en partner", sade vd:n.

Detta för att fortsätta utvecklingen och inte stå stilla med projektet, underströk Anders Ljungqvist.

På en fråga om varför man ska investera i Rhovac hade vd:n flera svar:

“För att vi håller budget, vi håller vår tidsplan och vi håller det vi lovat", sade han och fortsatte:

“Vi tittar på en indikation och patientpopulation som i dag inte har någon behandling och som myndigheterna tycker att man borde behandla. Jag tycker att det är ett intressant projekt och intressanta möjligheter."

Biotech-vd:n framhöll att även om det är stor risk med biotech-investeringar så kan det också finnas stor uppsida.

Anders Ljungqvist påtalade att han är medveten om att många ägare tycker att bolaget har varit dåliga på information och lovar bättring.

“Men det är svårt att kommunicera när vi har så långa ledtider i studier”, sade han. Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire