Eniro har tecknat bindande avtal om att sälja sitt polska, helägda dotterbolag Eniro Polska. Försäljningen är ett led i att fokusera på den nordiska verksamheten. Köpare är det polska bolaget Equinox Investments.

Transaktionen beräknas vara genomförd senast i slutet av oktober och är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor.

Försäljningen innebär följande engångseffekter för Eniro: en positiv kassaflödeseffekt om cirka 20 mkr och en positiv resultateffekt på koncernnivå om cirka 10 mkr. Balansomslutningen minskar med knappt 140 mkr och soliditeten förbättras marginellt.

Det polska bolaget bidrog under 2017 med en omsättning om 170 mkr och hade en marginell påverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Per utgången av 2017 hade Eniro Polska drygt 500 anställda. Eniro behåller vissa koncerninterna servicefunktioner i Polen.

För mer information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel +46 (0)705-611 615

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på  (http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com (http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)  (http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro (http://www.twitter.com/eniro) samt facebook.com/eniro (http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.