Forskningsbolaget Alzinova uppger i ett pressmeddelande att den kliniska studien på patienter med Alzheimers sjukdom med vaccinet ALZ-101 har försenats.

Leverans av läkemedelssubstans till studien från tillverkaren beräknas nu ske under fjärde kvartalet 2019. Första patientens första dos planeras till andra kvartalet 2020, vilket innebär en försening på omkring sex månader.

"Trots detta beräknas slutförandet av den kliniska studien ske med endast en mindre försening på cirka tre månader i förhållande till tidigare plan. Orsaken är att rekryteringen till studien beräknas att gå snabbare beroende på avsevärt förbättrad tillgänglighet på patienter från andra studier som avslutats i förtid", uppger bolaget.

Det kapital som idag finns tillgängligt i bolaget beräknas att vara tillräckligt för att genomföra den kliniska studien med den uppdaterade tidplanen.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire