Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

FÖRSLAG TILL STYRELSE I LIV IHOP

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

Bakom förslaget står: Carl Auer (28,5%), Timecare Corporate Finance AB (1,0%), Mangold Fondkommission AB (3,1%), Continentia Holding AB (4,3%), Lars Pontell AB (0,1%), Paulsson Advisory AB (1,0%), GoMobile AB (0,6%), Niklas Wester (0,3%), GunDike AB (6,4%), Läkarkliniken i Stockholm AB (2,8%), Trinvest AB (0,8%), Emissions Kapital AB (0,4%), Consentia Group AB (0,4%) samt ytterligare ett antal mindre aktieägare.

Förslaget inför bolagsstämman är som följer:

Punkt 11

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Punkt 12

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:
1. Johan Grevelius (omval), oberoende från bolag och ägare
2. Agneta Trygg (omval), oberoende från bolag och ägare
3. Lage Jonason (nyval), oberoende från bolag och ägare
4. Crister Auer (nyval), beroende från bolag och ägare
5. Gabriella Samuels (nyval), oberoende från bolag och ägare

Johan Grevelius föreslås som styrelsens ordförande.

Kort presentation av de nya föreslagna ledamöterna:

Gabriella Samuels, född 1978
Utbildad jurist på Stockholms Universitet och certifierad näringsterapeut. Gabriella har lång erfarenhet av assistansbranschen med arbetslivserfarenhet inom Försäkringskassan, Trea Assistans, Länsförsäkringar. Andra engagemang: styrelsesuppleant i GunDike AB.

Lage Jonason, född 1951
Utbildad jur. kand och civilekonom på Lunds Universitet. Lage har lång erfarenhet från bank- och finansbranschen och investeringar i tillväxtbolag. Andra befattningar: Styrelseordförande i INSPI AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB (publ), QQM Fund Management AB, Culot AB, Lage Jonason AB, Aktiebolaget G C Lapidem och Aktiebolaget I.V. Numen Adest.

Crister Auer, född 1945
F.d. Överstelöjtnant i Armén, har över 20 års erfarenhet som managementkonsult. Nuvarande engagemang: verksamhetsansvarig i Liv ihop AB och Castor Ekonomisk förening samt vice kyrkorådsordförande Gustav Vasa församling. Tidigare befattningar inom Liv ihop: styrelseordförande Livihop AB 2011 - 2015 samt VD Liv ihop AB 2016.

Punkt 13

Omval av PricewaterhouseCoopers med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Arvode till ordinarie ledamöter skall uppgå till 100 000 kr samt för ordföranden skall ett arvode om 225 000 kr utgå.

Revisorsarvode skall utgå efter godkänd räkning.

Stockholm den 4 maj 2018

För vidare upplysningar:
Christian Paulsson, Styrelseordförande Liv ihop AB (publ)
Telefon: +46 70 211 0010
E-post: christian.paulsson@livihopgruppen.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Pressrelease 2018-05-04.pdf