Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 55 887 077 efter riktade nyemissioner om totalt 811 483 aktier.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 9 juli 2018  (https://www.catenamedia.com/release/catena-media-resolves-upon-a-directed-new-issue-of-shares-as-payment-for-assets-in-april-2018-and-for-the-companys-incentive-programs/)har Catena Media beslutat om en riktad nyemission om 30 061 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i BrokerDeal GmbH.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 19 juli 2018  (https://www.catenamedia.com/release/catena-media-resolves-upon-a-directed-new-issue-of-shares-as-payment-for-assets-signed-in-may-2017-as-well-as-in-june-2018/)har Catena Media beslutat om en riktad nyemission om 127 440 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Hammerstone Inc.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 19 juli  (https://www.catenamedia.com/release/catena-media-resolves-upon-a-directed-new-issue-of-shares-as-payment-for-assets-signed-in-may-2017-as-well-as-in-june-2018/)2018 (https://www.catenamedia.com/release/catena-media-resolves-upon-a-directed-new-issue-of-shares-as-payment-for-assets-signed-in-may-2017-as-well-as-in-june-2018/) har Catena Media även beslutat om en riktad nyemission om 144 282 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Newcasinos.com.

I tillägg till ovanstående nyemissioner har bolaget beslutat om en riktad nyemission om 509 700 aktier - 91 275, 91 275 respektive 327 150 aktier - i enlighet med ett av bolagets incitamentsprogram.

Dessa nyemissioner har registrerats hos de Maltesiska myndigheterna.

Efter nyemissionerna ökar antalet aktier och röster i Catena Media från 55 075 594 aktier till 55 887 077 och aktiekapitalet ökar till 83 831 EUR.

För ytterligare information, kontakta:

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, e-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018, kl. 23.55 CET.

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Mer information finns på www.catenamedia.com