Flaggningsmeddelande i Abliva AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556595-6538 Abliva AB
InstrumentSE0002575340 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier9 716 174
Antal rösträtter9 716 174
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-05-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 878 687
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 878 687
Andel
 - aktier3,29 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,29 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,29 % 8 878 687
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,29 % 8 878 687
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter8 489 992
 - andel av rösträtter3,15 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter388 695
 - andel av rösträtter0,14 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 878 687
 - andel av rösträtter3,29 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMax Rhodin Edlund
 - telefon+46730487570
 - mejlmax.edlund@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (Publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5 % av antalet utestående aktier och röster till följd av nytt antal utestående aktier och röster i Abliva AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.