Scandi Standard står på prispallen när årets bästa årsredovisning koras. Nordens ledande kycklingbolag är ett av de tre nominerade bolagen för priset "Sveriges Bästa Årsredovisning" i klassen Mid Cap. Bakom priset står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 8 miljarder kronor.

På Scandi Standard är man mycket stolta över nomineringen:

- Scandi Standards värdegrund; öppenhet, utmana och sense of urgency håller oss på tårna varje dag, med ett tydligt fokus på lönsam tillväxt och en vilja att hela tiden göra saker bättre. Vår års- och hållbarhetsredovisning är inget undantag, för varje år satsar vi på att göra den än mer attraktiv och lättillgänglig för alla våra målgrupper, säger Anders Hägg, CFO på Scandi Standard.

[image]   

Fakta om tävlingen
Tävlingen är enligt juryn i huvudsak baserad på en kvalitativ ansats, dock finns ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information. Dessa områden är:

  • VD-ord 
  • Mål- och måluppfyllelse 
  • Affärsidé och strategi 
  • Affärsområdesinformation 
  • Information kring marknad och konkurrenter 
  • Riskbeskrivning - gärna grafisk 
  • Hållbarhet och bolagsstyrning 
  • Grafisk utformning
   

Juryn, ledd av Nils Liljedahl på Sveriges Finansanalytikers Förening, har utifrån dessa kriterier identifierat sju till tio bolags årsredovisningar i en första gallring. Därefter har man valt ut tre bolag i varje klass som är nominerade till "Sveriges bästa årsredovisning" för året 2017. Juryn skriver sedan motiveringar och sammanställer utfallet i den årliga broschyren "Sveriges bästa årsredovisning" som fokuserar på vinnarna och deras årsredovisning. 

Prisutdelningen sker den tisdag den 18 september klockan 16.00 till 18.00 på Epicenter i Stockholm. http://sverigesbastaarsredovisning.se/Start/
    

[image]

  
För frågor kontakta gärna:
Anders Hägg, CFO Scandi Standard, telefon: +46 724023490
  

About Scandi Standard
Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and Ireland. The company produces, markets and sells ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. The group has approximately 3 000 employees and have a total sales of more than SEK 7,5 billion. For more information, please visit www.scandistandard.com.